Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

1.1. Šta je HIV?

HIV je skraćenica koja označava virus humane imunodeficijencije. Ovaj virus uzrokuje infekciju koja sporo progresira. Konačni stadijum infekcije, poznat je kao sindrom stečene imunodeficijencije, odnosno sida ili AIDS (fr. syndrome d'immunodéficience acquise – sida; eng. ...

1.2. Istorija otkrića

Virusi imunodeficijencije su široko rasprostranjeni u prirodi. Njima su zaražene mnoge životinjske vrste. Virus imunodeficijencije koji je pronađen kod majmuna (SIV) vrlo je sličan virusu humane imunodeficijencije (HIV-u). Pretpostavlja se da je HIV na ljude prešao zbog ...

1.3. Opis, struktura i životni ciklus virusa

Virus humane imunodeficijencije (HIV) inficira ćelije imunskog sistema koje sadrže CD4 receptore na svojoj površini: T limfocite, monocite, makrofage i druge. Nakon prodora u CD4 T limfocite, virus počinje da se nekontrolisano razmnožava i izaziva uništavanje, odnosno prevremenu ...

1.4. Tipovi HIV-a i njihove karakteristike

HIV virus pripada podgrupi retrovirusa poznatih kao lentivirusi ili „spori“ virusi. Ova vrsta virusa nema ćelijsku strukturu i ne sintetiše proteine. HIV virus može da se replicira samo u ćelijama imunskog sistema koje sadrže CD4 receptore na njihovoj površini, tako što ...

2.1. Dijagnostika

Prvih nekoliko nedelja nakon što virus uđe u telo, mogu se pojaviti neki simptomi slični gripu, ali mogu i izostati. Nakon te prve, akutne faze HIV infekcije, nastupa dugogodišnji period bez simptoma (asimptomatska faza). Jedini način da se dijagnostikuje prisustvo HIV infekcije ...

2.2. Putevi prenošenja

Putevi prenosa virusa su dobro istraženi. Prošli su dani kada se smatralo da je HIV infekcija bolest koja pogađa samo korisnike droga, komercijalne seksualne radnike i muškarce koji imaju seks sa muškarcima (MSM). Svako se može zaraziti HIV-om, bez obzira na socijalni položaj, ...

2.3. Osnovni testovi

Metode dijagnostike HIV-a razvijene su davno i neprestano se poboljšavaju. Trenutno postoje dve vrste dijagnostičkih testova na HIV: direktni testovi koji detektuju sam genetski materijal virusa (HIV RNK test) i indirektni testovi koji omogućavaju detekciju antitela na ...

2.4. Testiranje na HIV

Svako može da se testira na HIV besplatno i anonimno. Korisnik na testiranju ne ostavlja ime niti druge lične podatke, već se evidentira pod šifrom (većina ljudi se na ovaj način oseća ugodnije). U zdravstvenim ustanovama – savetovalištima za HIV, pacijent može da navede ...

2.5. Prevencija

Prevencija HIV-a je jedan od ključnih elemenata u borbi protiv širenja virusa. Postoje nekoliko ključnih oblasti u kojima se preduzimaju preventivne mere za kontrolu HIV infekcije

3.1. Lečenje HIV infekcije

Savremeni način lečenja HIV infekcije podrazumeva upotrebu visoko aktivne antiretrovirusne terapije (HAART, ART, ARV) koja zaustavlja progresiju HIV infekcije.