Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

3.1. Lečenje HIV infekcije

Savremeni način lečenja HIV infekcije podrazumeva upotrebu visoko aktivne antiretrovirusne terapije (HAART, ART, ARV) koja zaustavlja progresiju HIV infekcije.

3.2. Stadijumi HIV infekcije i simptomi

Simptomi HIV infekcije variraju u zavisnosti od stadijuma bolesti. Obično HIV infekcija nije vidljiva i mnogi saznaju svoj status u već poodmakloj fazi.

3.3. Antiretrovirusni lekovi, i terapijske kombinacije

Lečenje HIV infekcije ima za ciljeve da maksimalno produži ljudski život, unapredi kvalitet života i da ukloni rizik od daljeg prenosa HIV-a. Zahvaljujući napretku savremene medicine, smanjila se učestalost bolesti povezanih sa imunskom deficijencijom i smrtnost (mortalitet) ...

3.4. Rezistencija

HIV može razviti otpornost prema određenom leku ako se uzima s prekidima ili u nedovoljnim dozama da bi zaustavio njegovo razmnožavanje. Prilikom razmnožavanja virus mutira, a pojedine mutacije su takve da stvaraju otpornost na lekove koje pacijent trenutno koristi. Takva ...

3.5. Otpornost ljudi na HIV infekciju

Naučnici su pažljivo proučavali ljude koji imaju CCR5-delta32 mutaciju koja sprečava HIV tip 1, da se veže za CD4 ćelije (T-limfocite). Ta genetska mutacija je zastupljena kod oko 1% uglavnom belaca. Osobe koje imaju ovu mutaciju se ne mogu inficirati ovim virusom.

3.6. Adherencija - prvrženost lečenju

Adherencija je stepen pridržavanja terapijskog režima koji je propisao lekar: primena lekova u isto vreme i u propisanoj dozi. Pravilno uzimanje terapije od strane pacijenata je najvažniji faktor uspešnog lečenja HIV infekcije.

3.7. HIV koinfekcije. Hepatitis C i tuberkuloza

Nije retko da virus hepatitisa C (HCV) i tuberkuloza (TB) bude otkriven kod osoba koji žive sa HIV-om. Istovremena izloženost različitim infekcijama naziva se koinfekcija. Osobama kojima je dijagnostikovan HIV preporučuje se skrining na virusne hepatitise i tuberkulozu.

3.8. HIV infekcija i trudnoća

Jedan od načina prenosa HIV-a je sa majke na dete, što nazivamo vertikalnom transmisijom. HIV se može preneti u prenatalnom periodu (kroz defekte u placentalnoj barijeri), tokom porođaja (kada se dete izlaže majčinoj krvi), ili tokom dojenja. U slučaju prevencije i odgovarajućeg ...

3.9. Deca i HIV

HIV se može preneti sa majke na dete u trudnoći (kroz defekte u placentnoj barijeri), i tokom porođaja (kada je dete izloženo majčinoj krvi) kao i tokom dojenja. Put prenosa HIV infekcije sa majke na dete naziva se vertikalna transmisija. U slučaju odgovarajućeg lečenja ...