Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

O Life4me+

Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da sprečimo nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze. Zato pričamo o HIV-u i drugim dijagnozama: kako da se zaštitite od njih, kako da živite sa njima.
Više
O Life4me+ – slika 1
O Life4me+ - slika 6

Kampanja U=U (#UequalsU)

Informativna i edukativna kampanja "N=N", "U=U" ("Nemerljivo=Neprenosivo", "Undetectable equals untransmittable", #UequalsU, #НравноН), organizovana od strane Life4me + u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije, imala je za cilj širenje informacije da HIV pozitivna osoba sa nedetektabilnim brojem kopija virusa u krvi ne može da prenese virus drugoj osobi seksualnim putem. Mnoge studije su pokazale da kod parova u kojima je jedan partner HIV pozitivan, a drugi ne, kada je HIV pozitivan partner na ARV terapiji i ima nedetektabilan broj kopija virusa u krvi, ne postoje prijave slučajeva transmisije HIV-a seksualnim putem.

Za one koji prate sopstveno zdravlje.

Life4me+ aplikacija će Vas automatski podsetiti na Vaše testove na polno prenosive infekcije kao i kada da popijete lekove. Ova aplikacija pomaže u ostvarivanju komunikacije između lekara, farmaceuta i pacijenta. Omogućava Vam da zgodno organizujete raspored uzimanja lekova, da stvarate privatne i personalizovane podsetnike, dobijete lekarski recept i zakažete lekarski pregled ili testove krvi. Takođe možete sami unositi rezultate testova u aplikaciju tako da ih uvek imate pri ruci. GPS navigacija Vam pomaže da nađete najbližu bolnicu, kliniku, apoteku, laboratoriju, parnjačko savetovanje ili HIV zajednicu ili organizaciju bilo gde na svetu. Aplikacija takođe daje listu gradskih i regionalnih telefonskih linija, koje nude pomoć.
O Life4me+ - slika 7