Life4me+-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია აივ, სხვა სგგი, ჰეპატიტი C და ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების პრევენცია.

აპლიკაცია ეხმარება აივ დადებით პირებს ექიმებთან ანონიმური კომუნიკაციის დამყარებაში. ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ ორგანიზება გაუკეთოთ მედიკამენტების მიღების განრიგს და დააყენოთ ფარული და პერსონალიზებული შეხსენებები.

Scientists: HIV medication will help people recovering from a stroke
Scientists: HIV medication will help people recovering from a stroke
The most serious problem associated with the rehabilitation of people after a stroke remains the loss of part of their functions by the brain. As numerous studies have shown, so far none of the tools directly affected the restoration of lost neural connections. However, after a series of experiments, the researchers suggested that the source of therapy could be the CCR5 cellular protein, which allows HIV to enter healthy cells. Scientists have discovered that in mice, disabling this receptor helps surviving neurons create new connections.
Cancer immunotherapy effectively fights HIV reservoirs
23 თებერვალი 2019 13:55
Cancer immunotherapy effectively fights HIV reservoirs
A team of specialists from the University of Montreal Hospital Research Center (CRCHUM) showed that cancer immunotherapy can reduce the HIV level in the body PLHIV if the latter are taking triple therapy. Scientists have determined how this treatment method ...
მეტი
Only 40% of Americans do not quit PrEP for two years
22 თებერვალი 2019 13:44
Only 40% of Americans do not quit PrEP for two years
According to Walgreens, the largest pharmacy network in the United States, only two out of five people continue to receive pre-exposure prophylaxis HIV (PrEP) two years after the start. The analysis was published this week in the AIDS Society.
მეტი

Life4me+ შესახებ

Life4me+-ის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს აივ ინფექციის და სხვა სგგი დაავადებების, ჰეპატიტი C და ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების პრევენცია. ამდენად ჩვენ ვლაპარაკობთ აივ-სა და სხვა დაავადებების შესახებ: თუ როგორ უნდა დავიცვათ საკუთარ თავი მათგან და როგორ უნდა ვიცხოვროთ ამ დაავადბებით.
მეტი
Life4me+ შესახებ – სურათი 1
Life4me+ შესახებ - სურათი 6

კამპანია ა=ა (#UequalsU)

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო კამპანია "ა=ა" (არაგანსაზღვრადი=არაგადამდებს, #UequalsU, #НравноН) ორგანიზებულია Life4me + მიერ აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რომელიც მიზნად ისახავს ინფორმაცია მიაწოდოს აივ დადებით პირებს, რომლებსაც არაგანსაზღვრადი ვირუსული დატვირთვა აქვთ სისხლში, რომ ისინი არ წარმოადგენენ ვირუსის გავრცელების საფრთხეს სხვა პირებისთვის. მრავალმა კვლევამ აჩვენა, რომ სერო-დისკორდანტულ წყვილებში, როდესაც აივ დადებითი პარტნიორი იღებს არვ თერაპიას და მისი ვირუსული დატვირთვა არაგანსაზღვრადია, აივ ინფექციის გავრცელება არ ფიქსირდება.

მათთვის ვინც მონიტორინგს უწევს საკუთარ ჯანმრთელობას

Life4me+ აპლიკაცია ავტომატურად შეგახსენებთ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების (სგგი) ტესტების და წამლის მიღების შესახებ. აპლიკაცია ეხმარება ექიმსა და პაციენტს კომუნიკაციის დამყარებაში. ის დაგეხმარებათ სამედიცინო განრიგის ორგანიზებაში, პირადი და პერსონალიზებული შეხსენებების დაყენებაში, ექიმის დანიშნულებების და სისხლის ანალიზებზე ვიზიტის დაგეგმვაში. აპლიკაცია დაგეხმარებათ ტესტების შედეგების გამუდმებულ მონიტორინგში. GPS ნავიგატორი დაგეხმარებათ ახლომდებარე სავადმყოფოების, კლინიკები, აფთიაქების, ლაბორატორიების, თანასწორთა კონსულტაციების და აივ-ზე მომუშავე ორგანიზაცეიბის პოვნაში. აპლიკაციაში ასევე ნახავთ თქვენს ქალაქში არსებულ და რეგიონულ ცხელ ხაზებს.
Life4me+ შესახებ - სურათი 7