Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Mi radimo za zdravu budućnost.

Mi se borimo protiv diskriminacije ljudi koji žive sa HIV-om i ostalih stigmatizovanih i osetljivih grupa.

Life4me+

Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da sprečimo nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze. Zato pričamo o HIV-u i drugim dijagnozama: kako da se zaštitite od njih, kako da živite sa njima.

Mi podržavamo ljude koji žive sa HIV-om. Prijavljujemo slučajeve diskriminacije, prekid dostave lekova i nadgledamo kvalitet medicinske nege, Sarađujemo sa zdravstvenim sistemima i drugim organizacijama širom sveta.

Life4me+ aplikacija je dostupna u 156 država. Napravili smo aplikaciju kao zgodnu platformu za direktan kontakt pacijenata i njihovih lekara. Svi korisnici aplikacije su anonimni, i poverljivost kontakata sa doktorima i socijalnim radnicima je strogo zagarantovana. Aplikacija je dostupna na još dvanaest jezika: ruskom, engleskom, nemačkom, jermenskom, estonskom, ukrajinskom, francuskom, španskom, italijanskom, rumunskom i portugalskom.

01.
NADA
Delimo sa željom da se zaustave novi slučajevi HIV infekcije, hepatitisa C i tuberkuloze. Takođe se trudimo da osiguramo da niko sa HIV-om ne napreduje do dijagnoze AIDS-a.
02.
LJUBAV
Mi podržavamo HIV pozitivne ljude i štitimo njihova prava.
03.
ZDRAVLJE
Mi radimo kako bismo obezbedili da ljudi koji žive sa HIV-om i nekom polno prenosivom infekcijom imaju pristup modernoj medicini i dobijaju kvalitetnu medicinsku negu širom sveta.
04.
BUDUĆNOST
Mi se borimo protiv diskriminacije, edukujemo ljude; Želimo da eliminišemo strah od reči ''HIV''. Želimo da obezbedimo da ljudi koji ne žive sa HIV-om znaju kako da zaštite svoje zdravlje, kao i da svi ljudi koji žive sa HIV-om znaju o terapiji koja je dostupna i cilju dostizanja nedetektabilnog broja virusnih kopija.

Kako možete pomoći?

Ako delite naša uverenja i spremni ste da budete volonter, dobrodošli u naš tim! Da li ste prevodilac, novinar, dizajner, ilustrator, ili jednostvano želite da pomognete i učestvujete u našim projektima? Biće nam drago da nam pomažete. pišite nam.

Vi takođe možete donirati. To bi nam pomoglo u pokrivanju dela troškova projekta. Možete dati donaciju na našem veb sajtu.

Pomozi nam
Naš tim
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 1 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 2
Dr. Alex Schneider Izvršni direktor
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 3 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 4
Ivan Shangin Finansijski direktor
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 5 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 6
Anna Fedoryak Glavni urednik, projektni menadžer
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 7 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 8
Lilia Ten Specijalista za spoljne odnose
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 9 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 10
Narek Karamyan SMM menadžer
Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 11 Mi radimo za zdravu budućnost. – slika 12
Anton Eremin Rukovodilac Life4me+ Sport
Vidi više