Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 10:57

3.6. Adherencija - prvrženost lečenju

3.6. Adherencija - prvrženost lečenju - slika 1

Adherencija je stepen pridržavanja terapijskog režima koji je propisao lekar: primena lekova u isto vreme i u propisanoj dozi. Pravilno uzimanje terapije od strane pacijenata je najvažniji faktor uspešnog lečenja HIV infekcije.

Najbolji rezultat antiretrovirusne terapije dolazi kada se propisani režim uzimanja lekova sprovodi 100%. Nije svim ljudima lako da budu adherentni, ali to ne znači da lečenje treba zaustaviti bez saveta lekara, već treba potražiti podršku.

Trenutno se terapija za HIV sastoji od lekova koji se uzimaju jednom ili dva puta dnevno nezavisno od obroka ili uz obrok. Da bi se izabrao najprikladniji i najefikasniji režim terapije, treba sa lekarom otvoreno razgovarati o terapijskim opcijama, prednosima i manama pojedinih lekova. Ovaj razgovor treba voditi pre propisivanja terapije, ali i kasnije ako dođe do nekih neželjenih efekata terapije ili do poteškoće u adherenciji.

Dosledna primena terapije obezbeđuje dovoljnu koncentraciju aktivnih supstanci u telu, kako bi se zaustavila replikacija HIV-a. U ovom slučaju, čak i ako se ponekad desi da se lek ne uzime na vreme, to neće imati uticaja na efikasnost lečenja. Međutim, veoma je važno da se nepravilnosti u primeni terapije ne dešavaju često. Rizici nastaju samo kada se često menja vreme uzimanja lekova, kada se doze preskaču, ili se sa terapijom pauzira nekoliko dana. Svaki put kada koncentracija leka u krvi padne ispod minimuma dovoljnog da spreči umnožavanje (replikaciju) virusa, povećava se rizik od razvoja rezistencije na terapiju koju pacijent koristi. Ako se ne uoči na vreme, to može dovesti do dalje progresije bolesti, kao i do transmisije virusa, odnosno daljeg širenja rezistentnog soja virusa (npr. seksualnim putem).

Ako se doza propusti, treba je uzeti što je pre moguće. Ako je prošlo dosta vremena, npr. više od 10 sati, treba sačekati sledeću dozu. Ne sme se uzimati dvostruka doza zbog toksičnosti. Alarm na telefonu ili mobilna aplikacija, može pomoći održavanju dobre adherencije.