Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 10:55

3.5. Otpornost ljudi na HIV infekciju

3.5. Otpornost ljudi na HIV infekciju - slika 1

Naučnici su pažljivo proučavali ljude koji imaju CCR5-delta32 mutaciju koja sprečava HIV tip 1, da se veže za CD4 ćelije (T-limfocite). Ta genetska mutacija je zastupljena kod oko 1% uglavnom belaca. Osobe koje imaju ovu mutaciju se ne mogu inficirati ovim virusom.

Kao što je dobro poznato, virus ulazi u CD4 ćelije pomoću interakcije HIV-a sa ko-receptorima CCR5 i CXCR4. Razlikujemo tri vrste virusa koji ulaze u ćeliju preko koreceptora CCR5 (R5 sojevi), CXSCR4 (X4 sojevi) ili oba (X4R5 sojevi). Ovaj afinitet virusa prema pojedinim koreceptorima naziva se (koreceptorski) tropizam. Određivanje tropizma je važno kod osoba koje u svojoj terapiji imaju lek iz grupe CCR5 inhibitora.

Dakle, ljudi sa mutiranim genom CCR5 imaju samo prirodnu otpornost na sojeve HIV-a sa afinitetom za ko-receptor R5. Istraživanja su pokazala da je mutacija gena CCR5-delta 32 nastala pre oko dve hiljade godina i da se postepeno širila u Evropi, posebno među severnim narodima. Zanimljivo je da su naučnici utvrdili da osobe koje imaju ovu mutaciju imaju, a inficiraju se virusom Zapadnog nila, imaju teže kliničke manifestacije ove bolesti.

Mali broj osoba sa HIV-om (oko 10%) neće manifestovati simptome infekcije tokom dužeg vremenskog perioda, imaće nisku viremiju i dobar broj imunskih ćelija. Takve ljude nazivamo elitnim kontrolorima ili neprogresorima (eng. nonprogressors).