Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 09:44

1.4. Tipovi HIV-a i njihove karakteristike

1.4. Tipovi HIV-a i njihove karakteristike - slika 1

HIV virus pripada podgrupi retrovirusa poznatih kao lentivirusi ili „spori“ virusi. Ova vrsta virusa nema ćelijsku strukturu i ne sintetiše proteine. HIV virus može da se replicira samo u ćelijama imunskog sistema koje sadrže CD4 receptore na njihovoj površini, tako što ćelijski mehanizam koristi za svoju reprodukciju.

Postoje dva glavna tipa HIV-a: HIV-1 i HIV-2.

HIV-1 je glavni uzrok HIV infekcije i uzročnik pandemije u svetu, dok HIV-2 cirkuliše lokalno i uglavnom je ograničen na teritoriju zapadne Afrike. HIV-1 je podeljen u 3 vrste: M, N i O. Osnovni M-tip (koji potiče od reči "main” - glavni) podeljen je u nekoliko podtipova označenih slovima (A-K).

 

Virus humane imunodeficijencije ima određene karakteristike:

  1. Velika selektivnost. Inficira samo ćelije imunološkog sistema i samo one koje imaju CD4 receptore, uglavnom T-limfocite kao i monocite, makrofage i neke druge ćelijske tipove.
  2. Sposobnost virusa da mutira. Svaka nova virusna čestica (virusna kopija) se razlikuje od originalne od koje je nastala. To omogućava virusu da izbegne imunološku detekciju, odnosno pravovremenu produkciju antitela.
  3. Samoočuvanje. Virus se može dugo vremena skladištiti u organizmu bez reprodukcije (u T-limfocitima).
  4. Prirodni imunitet na HIV. Mali broj ljudi (otprilike 1%) među Evropljanima poseduje CCR5-delta32 mutaciju koja sprečava određenu vrstu HIV-1 (onu sa afinitetom prema ko-receptou R5) da prodre u CD4 ćelije. Takvi ljudi se ne mogu inficirati ovim virusom.