Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 10:25

2.5. Prevencija

2.5. Prevencija - slika 1

Prevencija HIV-a je jedan od ključnih elemenata u borbi protiv širenja virusa. Postoje nekoliko ključnih oblasti u kojima se preduzimaju preventivne mere za kontrolu HIV infekcije:

  1. Povećanje svesti o sigurnom seksu i pravilnoj upotrebi kondoma, kao i lečenje polno prenosivih bolesti.
  2. Organizovanje testiranja na HIV i polno prenosive infekcije (PPI).
  3. Kontrola procesa pripreme krvi.
  4. Testiranje trudnica i pružanje medicinske pomoći onima sa HIV pozitivnim statusom, porođaj carskim rezom i izbegavanje dojenja.
  5. Smanjenje rizika među osobama koje inektiraju drogu: distribucija špriceva za jednokratnu upotrebu i promocija metadonske supstitucione terapije.
  6. Primena antiretrovirusne terapije kod ljudi bez HIV-a radi sprečavanja infekcije: preekspoziciona profilaksa (PrEP) kada se lekovi uzimaju pre potencijalne izloženosti virusu HIV-a, i postekspoziciona profilaksa (PEP) kada se lekovi uzimaju odmah nakon potencijalne izloženosti.