Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

1.1. Šta je HIV?

HIV je skraćenica koja označava virus humane imunodeficijencije. Ovaj virus uzrokuje infekciju koja sporo progresira. Konačni stadijum infekcije, poznat je kao sindrom stečene imunodeficijencije, odnosno sida ili AIDS (fr. syndrome d'immunodéficience acquise – sida; eng. ...

1.2. Istorija otkrića

Virusi imunodeficijencije su široko rasprostranjeni u prirodi. Njima su zaražene mnoge životinjske vrste. Virus imunodeficijencije koji je pronađen kod majmuna (SIV) vrlo je sličan virusu humane imunodeficijencije (HIV-u). Pretpostavlja se da je HIV na ljude prešao zbog ...

1.3. Opis, struktura i životni ciklus virusa

Virus humane imunodeficijencije (HIV) inficira ćelije imunskog sistema koje sadrže CD4 receptore na svojoj površini: T limfocite, monocite, makrofage i druge. Nakon prodora u CD4 T limfocite, virus počinje da se nekontrolisano razmnožava i izaziva uništavanje, odnosno prevremenu ...

1.4. Tipovi HIV-a i njihove karakteristike

HIV virus pripada podgrupi retrovirusa poznatih kao lentivirusi ili „spori“ virusi. Ova vrsta virusa nema ćelijsku strukturu i ne sintetiše proteine. HIV virus može da se replicira samo u ćelijama imunskog sistema koje sadrže CD4 receptore na njihovoj površini, tako što ...