Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

2.1. Диагностика и профилактика

Протекание ВИЧ-инфекции отличается долгим отсутствием симптомов заболевания. Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливается на основе лабораторных исследований: при определении в крови антител к ВИЧ, зачастую его просто называют анализ крови на ВИЧ. Первые недели после попадания ...

2.2. Пути передачи

Пути передачи вируса хорошо изучены. Прошли те времена, когда считалось, что ВИЧ-инфекция — это заболевание, которым страдают только наркопотребители, работники коммерческого секса и мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ). Инфицироваться ВИЧ может каждый, вне зависимости ...

2.3. Основные анализы крови на ВИЧ

Методы диагностики ВИЧ-инфекции разработаны давно и постоянно совершенствуются. В настоящее время имеется два вида диагностики ВИЧ: косвенные тесты, которые дают возможность определить антитела к вирусу, имеющиеся почти у 100 % людей с ВИЧ; и прямые тесты, которые обнаруживают ...

2.4. Тестирование на ВИЧ

Каждый желающий может бесплатно сдать кровь на ВИЧ. Диагностика проводится анонимно и конфиденциально. При анонимном обращении человеку присваивают номер, по которому можно узнать результат (для большинства людей так комфортнее). При конфиденциальном обращении сообщается ...

2.5. Профилактика

Профилактика ВИЧ — один из ключевых факторов борьбы с распространением вируса. Существует несколько ос-новных направлений, по которым проводятся профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости ВИЧ-инфекцией