Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 դեկտեմբերի 2016, 17:49

2.5. Профилактика

2.5. Профилактика - նկարը 1

Профилактика ВИЧ — один из ключевых факторов борьбы с распространением вируса. Существует несколько основных направлений, по которым проводятся профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости ВИЧ-инфекцией:

  1. Просвещение по вопросам безопасности половых отношений, раздача презервативов, лечение заболеваний, передающихся половым путем, обучение поведению, направленному на сознательное лечение этих заболеваний.
  2. Организация проведения тестирований на ВИЧ-инфекцию и на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
  3. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции через кровь и контроль за изготовлением препаратов донорской крови.
  4. Оказание медицинской помощи беременным женщинам, имеющим положительный ВИЧ-статус, обеспечение их средствами химиопрофилактики (в последнем триместре беременности и во время родов женщинам назначаются антиретровирусные препараты, которые также прописываются новорожденным детям в первые месяцы жизни), проведение родов путем кесарева сечения и отказ от грудного вскармливания.
  5. Уменьшение риска передачи ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков: разъяснение способов профилактики заражения ВИЧ, бесплатная раздача одноразовых шприцев.
  6. Использование лекарственных препаратов антиретровирусной терапии в целях предотвращения заражения людей, не имеющих ВИЧ. Существует два вида такой профилактики: доконтактная, когда препарат принимается до возможного заражения ВИЧ-инфекцией, и постконтактная профилактика, когда препарат принимается незамедлительно после возможного заражения.