Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 դեկտեմբերի 2016, 17:46

2.4. Тестирование на ВИЧ

2.4. Тестирование на ВИЧ - նկարը 1

Каждый желающий может бесплатно сдать кровь на ВИЧ. Диагностика проводится анонимно и конфиденциально.

При анонимном обращении человеку присваивают номер, по которому можно узнать результат (для большинства людей так комфортнее).

При конфиденциальном обращении сообщается имя пациента, но при этом сохраняется врачебная тайна.

Сдать тест можно в специализированных учреждениях по лечению ВИЧ-инфекции, в городской, областной или районной поликлинике или в кабинетах анонимного и добровольного тестирования. Существуют также мобильные передвижные пункты экспресс-диагностики на ВИЧ. Кроме того, можно сдать анализ в частном медицинском центре, который оснащен специальной аппаратурой.

Человеку, решившему пройти тестирование на ВИЧ, во всех учреждениях должны предоставить консультацию как до проведения тестирования, так и после него.

Благодаря специальным программам, а также принятым законам по защите людей, живущих с ВИЧ, информация не должна разглашаться и передаваться третьим лицам, поэтому не стоит бояться раскрытия статуса или дискриминации в случае положительного результата.

Недавно появились экспресс-тесты, определяющие наличие ВИЧ-инфекции в крови, слюне и моче. Они являются одноразовыми и предназначены для качественного определения антител ВИЧ в течение 20 минут. При наличии и сохранении рисков возможного инфицирования лучше повторить тестирование на ВИЧ классическим методом ИФА.

Если человек употребляет инъекционные наркотики или практикует незащищенные половые контакты, рекомендуется сдавать тест на ВИЧ каждые три месяца.