Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 դեկտեմբերի 2016, 17:39

2.1. Диагностика и профилактика

2.1. Диагностика и профилактика - նկարը 1

Протекание ВИЧ-инфекции отличается долгим отсутствием симптомов заболевания. Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливается на основе лабораторных исследований: при определении в крови антител к ВИЧ, зачастую его просто называют анализ крови на ВИЧ. Первые недели после попадания вируса в организм являются периодом серонегативного окна, когда антитела к ВИЧ не обнаруживаются. В среднем этот период длится от 3 недель до 3 месяцев, но есть небольшой процент людей, у которых он может длиться и до года. Результаты теста в данный период могут быть отрицательными, но это не означает, что у человека нет ВИЧ, и он может передать его другим людям, например при незащищенном половом контакте. Поэтому необходимо повторить тест через 3 месяца после вероятного заражения.

После инфицирования и инкубационного периода наступает острая фаза ВИЧ-инфекции, которая может сопровождаться различными симптомами: повышением температуры, сыпью, увеличением лимфоузлов и диареей, в большинстве случаев развивается острый гриппоподобный синдром, который пациенты определяют как тяжелый грипп. При обнаружении подобных симптомов после прохождения острой фазы также рекомендуется сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. Однако эта стадия ВИЧ также может проходить бессимптомно.

В настоящее время есть два вида диагностики ВИЧ: косвенные тесты дают возможность определить антитела к вирусу, которые есть почти у 100 % людей с ВИЧ; и прямые тесты, которые обнаруживают собственно сам вирус (РНК-анализ на ВИЧ) и белки, характерные для вируса (gp41, gp120, p17, p24, p31, gp36, sgp105, sgp120).