Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 14:01

5.9.0. Starenje sa HIV-om

5.9.0. Starenje sa HIV-om - slika 1

Žvotni vek osoba sa HIV-om neprekidno povećava, zahvaljujući upotrebi savremene visoko aktivne antiretrovirusne terapije (HAART). Kao rezultat napretka medicine, HIV je postao hronično stanje. Ljudi koji su na odgovarajućoj terapiji i pridržavaju se lekarskih preporuka, mogu da žive normalnim životom: HIV infekcija ne napreduje niti se razvija u AIDS. Pojedinci koji imaju HIV prirodno stare i imaju isti životni vek kao i oni bez virusa.

Veruje se da se u prisustvu HIV infekcije neke bolesti mogu javiti češće i u ranijoj dobi. Tipični primeri su kardiovaskularne bolesti, prelomi, gubitak mišićne mase, bolesti jetre i bubrega. Ipak, do sada naučnici nisu našli definitivan odgovor na pitanje koliko HIV infekcija doprinosi razvoju ovih bolesti i da li uopšte doprinosi. Starenje imunog sistema i njegovo iscrpljivanje se dešava jer je u stalnoj borbi sa HIV-om. Brojni faktori kao što su druge infekcije (hepatitis, humani papiloma virus (HPV) itd.), zloupotreba psihoaktivnih supstanci i pušenje značajno doprinose razvoju bolesti povezanih sa starenjem.

Preporučujemo da održavate zdrav način života, pravilno se hranite, vežbate, smanjite konzumaciju alkohola i eliminišete zavisnost od droge kako biste usporili proces starenja. Ove preporuke su važne, ne samo za ljude koji žive sa HIV-om, već i za one čiji je status negativan.

Najefikasniji tretman za HIV je visoko aktivna antiretrovirusna terapija (HAART) u skladu sa propisanim režimom terapije. Uspešan ishod terapije zavisi od pacijentovog pridržavanja preporuka za lečenje: redovnosti uzimanja lekova, pridržavanja propisanog doziranja, kontinuiteta lečenja i privrženosti.