Jedan od glavnih ciljeva Life4me+ — jeste da spreči nove slučajeve HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija, hepatitisa C i tuberkuloze.

Aplikacija pomaže da se uspostavi anonimna komunikacija između lekara i osoba koje žive sa HIV-om. Omogućava da lakše organizujete Vaš raspored upotrebe lekova i da postavite prikrivene i personalizovane podsetnike.

Nazad
1 децембар 2020, 13:49

5.6. Serorazličiti parovi

5.6. Serorazličiti parovi - slika 1

Parovi u kojima jedna osoba ima HIV, a druga osoba ne, nazivaju se (sero)diskordantnim ili serorazličitim (fr. Discordant - „ne poklapaju se“). Prisustvo HIV infekcije kod jednog od partnera ne znači da oni treba da odbiju seks ili vezu.

Serorazličiti parovi vrlo često upražnjavaju nezaštićen seks (bez kondoma). Kod takvih parova rizik od prenosa virusa je sveden na nulu, sve dok partner sa HIV-om uzima terapiju i ima nemerljivu viremiju (nedetektabilan rezultat PCR testa).

To su dokazale velike međunarodne studije HPTN 052 (https://hptn.org/research/studies/33) i PARTNER (http://vvv.chip.dk/PARTNER). Međutim, važno je ne zaboraviti na ostale polno prenosive infekcije (PPI). Svakako, ove infekcije su izlečive, ali svaka nova infekcija opterećuje imuski sistem, što osobe sa HIV-om treba da izbegavaju. Korišćenje kondoma i odgovarajućeg lubrikanta se preporučuje prilikom svakog seksualnog odnosa.

Serorazličiti parovi imaju određene poteškoće u vezi, koje su povezane sa prihvatanjem statusa, strahom od gubitka voljene osobe i rođenjem zdravog deteta. U ovoj situaciji, rad sa organizacijama koje pružaju podršku za osobe pogođene HIV-om može pomoći u dobijanju pravovremenih i kvalitetnih informacija. To omogućava normalan seksualni život bez obzira na prisustvo HIV-a, kao i začeće i rođenje zdrave bebe.

Kada diskordni parovi planiraju trudnoću, treba da se obrate specijalistima (infektolozi, epidemiolozi, ginekolozi akušeri).

Ako žena u serorazličitom paru ima HIV, ona može roditi zdravo dete bez rizika da muškarac dobije virus. Sada naučnici znaju kako da spreče prenos HIV-a sa majke na dete. Žene sa HIV-om rađaju zdravu decu bez HIV infekcije. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, rizik od prenosa HIV-a sa majke na dete bez primanja terapije iznosi 20-45%. Ako se preduzmu preventivne mere, rizik pada na 1%, dok u nekim zemljama (Kuba, Tajland, Jermenija itd.) nema novorođenčadi sa HIV infekcijom.

Serorazličiti parovi u kojima je osoba koja živi sa HIV-om muškarac, mogu začeti zdravo dete bez rizika od inficiranja žene. Kao i kod HIV pozitivne žene, potrebno je da osoba sa HIV-om koristi ARV terapiju i da ostvaruje nemerljiv nivo virusnih čestica u krvi (negation PCR test), kako tokom začešća ne bi došlo do prenosa virusa na partnerku.

Ukoliko osoba sa HIV-om i pored terapije ne postiže nemerljivu viremiju, potrebno je da partner/ka primenjuje preekspozicionu profilaksu (PrEP) kako bi se zaštitila od mogućeg inficiranja. Dokazano je da neki lekovi mogu štetiti razvoju deteta, pa je to još jedan razlog zašto je potrebno da serorazličiti partneri u čitav proces uključe lekare.