Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

1.1. Что такое ВИЧ

ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека. Этот вирус вызывает медленно прогрессиру-ющее заболевание — ВИЧ-инфекцию, конечная стадия которой известна как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

1.2. История открытия

Вирус иммунодефицита в природе широко известен — он есть у многих видов животных. Существует вирус имму-нодефицита обезьян (ВИО), очень похожий на вирус иммунодефицита человека. Считается, что ВИЧ является следствием заражения человека вирусом иммунодефицита обезьян в начале ...

1.3. Описание, строение и жизненный цикл вируса

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает только клетки иммунной системы, содержащие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-лимфоциты (Т-хелперы), моноциты, макрофаги и некоторые другие. Проникая в них, вирус приступает к размножению, что в дальнейшем провоцирует разрушение ...

1.4. Типы и особенности ВИЧ

ВИЧ принадлежит к семейству медленных (лентивирусы) ретровирусов. Он не имеет клеточного строения и не синтезирует белок самостоятельно, а размножается только в клетках иммунной системы, содержащих на своей поверхности рецепторы CD4. В природе существует 2 вида ВИЧ: ВИЧ-1 ...