Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 դեկտեմբերի 2016, 17:36

1.4. Типы и особенности ВИЧ

1.4. Типы и особенности ВИЧ - նկարը 1

Виды ВИЧ

ВИЧ принадлежит к семейству медленных (лентивирусы) ретровирусов. Он не имеет клеточного строения и не синтезирует белок самостоятельно, а размножается только в клетках иммунной системы, содержащих на своей поверхности рецепторы CD4.

В природе существует 2 вида ВИЧ: ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Основным возбудителем ВИЧ-инфекции и причиной пандемии в мире является ВИЧ-1, в то время как ВИЧ-2 мало распространен и встречается в основном в Западной Африке.

ВИЧ-1 делится на 3 типа: M, N и O. Основной тип — М (от слова main — основной) — подразделяется на несколько подтипов, обозначаемых буквами (A-K).

 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) проявляет некоторые особенности:

  1. Высокая избирательность. Поражает только клетки иммунной системы, и только те, на которых есть маркер CD4. В основном это Т-лимфоциты, а также моноциты, макрофаги и некоторые другие типы клеток.
  2. Способность к мутации. Каждая новая вирусная частица отличается от исходной. Это позволяет вирусу ускользать от контроля иммунной системы, которая не успевает воспроизводить антитела к данному вирусу.
  3. Способность к сохранению без размножения. Вирус может храниться в организме без размножения (в Т-лимфоцитах) достаточно долгое время.
  4. Естественный иммунитет к ВИЧ. Существует небольшое количество людей (примерно 1 %) среди европейцев с мутацией гена CCR5-delta32, которая не позволяет определенному типу ВИЧ-1 (с тропностью к корецептору R5) присоединяться к клеткам CD4.