Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
26 մայիսի 2014, 23:00
543

ВИЧ-инфицированные младенцы могут вырабатывать необходимые антитела.

ВИЧ-инфицированные младенцы могут вырабатывать необходимые антитела. - նկարը 1

Eliciting protective neutralizing antibodies (NAbs) against HIV-1 is daunting because of the extensive genetic and antigenic diversity of HIV-1. Moreover, broad and potent responses are uncommon even during persistent infection, with only a subset of adults developing broadly neutralizing antibodies (bNAbs) that recognize viral variants from different HIV-1 clades1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is not known whether bNAbs can also arise in HIV-1–infected infants, who typically progress to disease faster than adults9, presumably in part due to an immature immune system10. Here, we show that bNAbs develop at least as commonly in infants as in adults. Cross-clade NAb responses were detected in 20/28 infected infants, in some cases within 1 year of infection. Among infants with breadth of responses within the top quartile, neutralization of tier 2 or 3 variants from multiple clades was detected at 20 months after infection. These findings suggest that, even in early life, there is sufficient B cell functionality to mount bNAbs against HIV-1. Additionally, the relatively early appearance of bNAbs in infants may provide a unique setting for understanding the pathways of B cell maturation leading to bNAbs.

Հեղինակ: Лилия Тен

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով