Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 նոյեմբերի 2013, 00:00
1167

В США одобрен препарат Олизио (симепревир) для лечения хронического гепатита C

В США одобрен препарат Олизио (симепревир) для лечения хронического гепатита C - նկարը 1

Препарат Олизио (симепревир) представляет собой ингибитор протеазы NS3/4A нового поколения, действие которого направлено на блокирование специфического белка, необходимого вирусу гепатита С для репликации. Оценка эффективности и безопасности лекарственного средства оценивалась в ходе пяти клинических исследований с участием более двух тысяч пациентов, страдающих хроническим гепатитом С. Во время испытаний часть пациентов получала препарат Олизио (симепревир) в комбинации с пэгинтерфероном альфа-2 и рибавирином, а часть - плацебо в сочетании с пэгинтерфероном альфа-2 и рибавирином.

Разработчики обращают внимание, что у пациентов с вирусом гепатита С генотипа 1а с полиморфизмом NS3 Q80K наблюдалось снижение эффективности терапии с использованием симепревира. Поэтому перед началом лечения пациенты должны исключить у себя наличие данного штамма вируса. Также производитель отмечает, что препарат Олизио (симепревир) не должен применяться в качестве монотерапии при хроническом гепатите С. Ранее лекарственному средству был присвоен статус приоритетного рассмотрения в FDA.

Հեղինակ: Ольга Моисеева

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով