Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
31 հոկտեմբերի 2017, 10:28
1408

Программа «тестируй и лечи» снизила распространенность гепатита С среди ВИЧ+ геев на две трети

Программа «тестируй и лечи» снизила распространенность гепатита С среди ВИЧ+ геев на две трети - նկարը 1

Системный подход «тестируй и лечи» в отношении гепатита С позволил за восемь месяцев излечить от гепатита С 99% ВИЧ-позитивных мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), и снизить общую распространенность гепатита С почти на две трети. Об этом сообщил доктор Доминик Браун из Университетской больницы Цюриха на прошедшей в Милане 16-й Европейской конференции по СПИДу, где он представил результаты исследования Swiss HCVree trial. Это исследование стало ответом на 20-кратный рост гепатита С в среде МСМ с 1996 года.

По словам ученых, чтобы уровень распространенности гепатита С продолжил снижаться и в дальнейшем, потребуется уменьшение числа случаев хронической инфекции (ХГС), а таже снижение рискованного поведения в группе МСМ — химсекс и групповой секс оказывают значительное влияние на распространение вируса среди МСМ.

В исследовании, которое прошло с октября 2015 по май 2016 года, приняли участие 122 ВИЧ-позитивных МСМ с коинфекцией хронического гепатита С, почти все из них, кроме одного, принимали АРВ-терапию. Медианный возраст участников — 46 лет, 88% — белые.

Всем, у кого была диагностирована инфекция 1 (1а — 67%) или 4 (26%) генотипа, было предложено пройти лечение 12 или 16-недельным курсом grazoprevir/elbasvir (Zepatier). 7% имели инфекцию генотипа 1b.

Все пациенты, кроме одного, получили устойчивый вирусологический ответ и были излечены от гепатита С. Исключением стал пациент, у которого ранее не был диагностирован гепатит С генотипа 4. По истечении 12-недельного курса лечения у него произошел вирусный «отскок».

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով