Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 մարտի 2019, 09:29
1842

Активисты сообщили о новых перебоях с выдачей АРВТ в Москве

Активисты сообщили о новых перебоях с выдачей АРВТ в Москве - նկարը 1

Представители движения «Пациентский контроль» заявили, что на специализированный сайт, регистрирующий обращения людей с ВИЧ, которые не получают антиретровирусной терапии (Перебои.ру), с конца минувшей недели поступило уже несколько жалоб на отказы в выдаче в МГЦ СПИД назначенного им препарата «Элпида» (элсульфавирин). Причиной, по которой представители московского Центра предлагают ЛЖВ временно сменить схему терапии, называется отсутствие медикамента в наличии.

По сведениям Единой информационной системы в сфере закупок, в этом году московские власти объявили о проведении 5 аукционов на поставку элсульфавирина. Региональный бюджет готов закупить препарат на сумму свыше 85 млн. рублей.

Тем не менее, как демонстрирует непрекращающийся поток заявлений о перебоях, медикаменты в медучреждение еще не поступили.

Напомним, что лекарственный препарат для лечения ВИЧ-инфекции «Элпида» производства ООО «Вириом» (Россия) был зарегистрирован в стране еще в 2017 году, а в декабре 2018-го – включен в перечень жизненно важных препаратов на предстоящий год (ЖНВЛП). В 2019 году впервые пройдут централизованные закупки медикамента.

По информации владельца регистрационного удостоверения, в настоящее время «Элпида» проходит пострегистрационные исследования безопасности применения. В него предполагается включить не менее 2 тыс. пациентов.

Добавим, что согласно обновленному Минздравом РФ в ноябре минувшего года Стандарту первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции элсульфавирин рекомендован ведомством в качестве одного из вариантов альтернативной терапии первой линии.

В целях установления причин сложившейся ситуации и оказания влияния на нее «Пациентский контроль» принял решение подготовить соответствующее обращение в Департамент здравоохранения Москвы и компанию ООО «Вириом».

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով