Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
31 հոկտեմբերի 2017, 14:14
1152

Новый препарат подходит более чем половине пациентов с высокой резистентностью ВИЧ

Новый препарат подходит более чем половине пациентов с высокой резистентностью ВИЧ - նկարը 1

Свыше 50% пациентов с высокой степенью резистентности ВИЧ ответили на лечение новым классом АРВТ — ингибитором слияния фостемсавиром. Итоги третьей фазы исследования BRIGHTE на 16-й Европейской конференции по СПИДу в Милане представил Макс Латайад (Max Lataillade) из ViiV Healthcare.

Фостемсавир (ранее носивший название BMS-663068) представляет собой новый экспериментальный ингибитор слияния, который связывается с белком gp120 ВИЧ, предотвращая прикрепление вируса к клеткам CD4.

В третьей фазе исследования BRIGHTE, которое в настоящий момент проходит в США, Бразилии и Франции, принимает участие свыше 370 человек. Препарат испытывается с участием ВИЧ-положительных людей, для которых в результате резистентности вируса доступны не более двух активных классов антиретровирусных препаратов. У многих людей с ВИЧ, которые начали лечение в середине 90-х годов, в результате субоптимальных режимов лечения развилась устойчивость к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы, ингибиторам обратной транскриптазы нуклеозидов и большинству ингибиторов протеазы.

Препарат разрабатывается компанией ViiV Healthcare для пациентов, прошедших лечение, с резистентностью к нескольким классам антиретровирусного препарата. Фостемсавир был приобретен у Bristol-Myers Squibb вместе с несколькими другими экспериментальными антиретровирусными препаратами в 2016 году. Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставила фостемсавиру статус принципиально нового лекарственного средства (breakthrough therapy designation). Ожидается, что в первой половине 2018 года FDA рассмотрит лицензионное заявление на препарат.

Հեղինակ: Лилия Тен

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով