Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
13 նոյեմբերի 2013, 00:00
594

Эпидемия ВИЧ набирает темпы

Эпидемия ВИЧ набирает темпы - նկարը 1

По состоянию на 1 ноября 2013 года в Курганской области всего зарегистрировано 5213 ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев 2013 года вновь выявлено 650 новых случаев ВИЧ-инфекции, заболеваемость составила 71,5 ВИЧ-положительных на 100 тыс. населения (10 месяцев 2012 – 67,8/100 тысяч) и по-прежнему превышает российский показатель в 2 раза (по РФ — 29,34 на 100 тыс.населения), сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всех административных территориях области. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения. Более 60% из числа выявленных ВИЧ-инфицированных в 2013 году это люди старше 30 лет. Выросла заболеваемость в возрастной группе 15-17 лет (за истекший период 2013 года выявлено 4 подростка, за 9 месяцев 2012 года -1).

Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации установлена ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией либо сокрытие источника заражения, напоминают специалисты Управления Роспотребнадзора.

Во исполнение требований Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» установлен Порядок уведомления лица, у которого выявлена ВИЧ-инфекция. В соответствии с ним врач выдает инфицированному справку официального образца о наличии у него ВИЧ-инфекции. В справке делается отметка о предупреждении больного об уголовной ответственности за умышленное поставление в опасность заражения либо заражение ВИЧ-инфекцией других лиц. Этот документ выдается на руки больному, который расписывается в получении в амбулаторной карте или истории болезни. Выдавая справку, врач подробно консультирует больного, объясняя ему необходимые меры предосторожности и способы профилактики передачи ВИЧ-инфекции.

С 2011 года Роспотребнадзору переданы полномочия по составлению протоколов и возбуждению дел об административном правонарушении за сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, источника заражения и контактных лиц по ст. 6.1 КоАП РФ. В 2013 году по данной статье специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области возбуждено 6 дел об административном правонарушении в отношении виновных лиц, по 4 делам судом вынесены постановления о назначении административного наказания.

Հեղինակ: Лилия Тен

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով