Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 մարտի 2019, 09:30
1403

В стране не состоялось сразу пять аукционов на поставку АРВТ общей суммой 659 млн рублей

В стране не состоялось сразу пять аукционов на поставку АРВТ общей суммой 659 млн рублей - նկարը 1

Эксперты и аналитики Международной Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) подвели итоги первого этапа централизованных закупок антиретровирусных средств (АРВТ). Согласно сведениям открытых источников, с 29 января по 27 февраля 2019 года Минздрав России провел 36 аукционов, из которых 5 были признаны несостоявшимися. Второй этап торгов намечен на апрель.

Как следует из информации, полученной ITPCru, почти в половине проведенных торгов победителем стал ярославский фармдистрибьютор «Р-Фарм», уже несколько лет являющийся лидером госзаказа по части АРВТ. Общая сумма находящихся на стадии подписания контрактов достигает 4 млрд рублей.

Приблизительно столько же распределили между собой еще пять компаний. Крупнейшие контракты на поставку Минздрав заключит с АО «Фармстандарт» и АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Тем не менее, отмечают специалисты, план-график 1-го этапа закупок оказался выполнен не полностью. В число несостоявшиеся вошли сразу пять торгов. Их общая сумма составила почти 660 млн рублей. Лоты по каждому из них – препараты из класса нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ):

  • Ламивудин, таблетки 300 мг (111 048 курсов)
  • Ламивудин/зидовудин, таблетки 150/300 мг (47 182 курсов)
  • Абакавир, таблетки 600 мг (31 719 курсов)
  • Ламивудин, таблетки 150 мг (16 402 курсов)
  • Диданозин, капсулы 400 мг (41 курс)

Эксперты говорят, что данная ситуация не может не вызывать некоторых опасений, поскольку препарат ламивудин, фигурирующий в перечне, входит почти во все рекомендуемые Минздравом схемы лечения.

Считается, что наиболее часто назначаемыми в нашей стране являются комбинации, включающие в себя сразу два препарата из класса НИОТ: ламивудин и тенофовир.

Но поскольку Минздрав России еще не объявлял конкурсов на поставку тенофовира, специалисты опасаются, что в стране может сложиться ситуация, когда из схем лечения пациентов временно пропадут почти все НИОТ.

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով