Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 մարտի 2019, 12:09
1773

Французские ученые предложили новый метод снижения уровня ВИЧ при коинфекции ТБ

Французские ученые предложили новый метод снижения уровня ВИЧ при коинфекции ТБ - նկարը 1

Сегодня в мире почти 1,2 млн людей, живущих с ВИЧ, также коинфицированы микобактериями туберкулеза. Хорошо известно, что это сочетание смертельно опасно: коинфекция значительно затрудняет процесс диагностики и лечения пациентов, а также повышает патогенность обоих агентов.

Международная группа, возглавляемая исследователями из Института фармакологии и структурной биологии Тулузы (Франция) и Центра патофизиологии Тулуз Пурпан (Inserm), установила, что при наличии у человека с ВИЧ-1 туберкулеза вирус перемещается из одной клетки в другую посредством особых нанотрубок, которые образуются между макрофагами. Такой способ перемещения штаммов заметно повышает процент инфицированных клеток. Результаты работы были опубликованы во вторник, 26 марта, в журнале Cell Reports.

Исследователи показали, что макрофаги в организме человека с ВИЧ, коинфицированного туберкулезом, при воздействии интерлейкина-10 объединяются в нанотрубки. Обилие специфических М-макрофагов (IL-10) в легких коррелирует с тяжестью заболевания. Штаммы ВИЧ-1 проходят через обнаруженные нанотрубки, заражая соседние клетки и размножаясь. Используя различные подходы для снижения их числа, ученым удалось сократить передачу вируса между макрофагами, уменьшив таким образом объем «производства» ВИЧ-1.

В случаях тяжелого туберкулеза развитие нанотрубок между макрофагами ускоряется. В результате этого число пораженных ВИЧ клеток заметно увеличивается.

Поскольку присутствие данного специфического типа макрофагов возможно измерить, диагностика и лечение пациентов, страдающих обоими заболеваниями, могут быть облегчены.

Как заключают специалисты, это исследование открывает путь к новым терапевтическим подходам, направленным на сокращение развития ВИЧ у больных туберкулезом.

Հեղինակ: Иван Шаньгин

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով