Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 դեկտեմբերի 2016, 12:37

3.7. Коинфекции ВИЧ. Гепатит С и туберкулез

3.7. Коинфекции ВИЧ. Гепатит С и туберкулез - նկարը 1

Очень часто у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, обнаруживается вирус гепатита С и туберкулез. Такие сочетанные заражения одного организма разными по природе заболеваниями называются коинфекциями. Людям, которым поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, рекомендуется пройти обследование на вирусные гепатиты и туберкулез.

Основные пути передачи гепатита С схожи с путями передачи ВИЧ — через кровь, в большинстве случаев при использовании нестерильного инструмента при употреблении инъекционных наркотиков. Также существуют единичные случаи передачи вируса при незащищенных половых контактах, но это скорее исключение, чем правило.

У людей, живущих с ВИЧ, наличие вирусного гепатита С может сопровождаться более серьезным поражением печени, поскольку организм ослаблен и существует иммунодефицит. Известно также, что ВИЧ ускоряет развитие гепатита С.

Если лечение ВИЧ в виде антиретровирусной терапии и лечение вирусного гепатита С проводятся одновременно, необходимо отслеживать состояние пациента, поскольку некоторые препараты повышают чувствительность организма к курсу лечения и вызвать побочные эффекты. Принцип лечения гепатита С как у людей с ВИЧ-инфекцией, так и без нее — один и тот же. В настоящее время для лечения вирусного гепатита С существует безинтерфероновая терапия, которая не дает побочных эффектов и увеличивает вероятность выздоровления до 100 %, в том числе у ВИЧ-позитивных людей.

Туберкулез у людей, которые живут с ВИЧ, так же, как и гепатит С, протекает в более острой форме и прогрессирует на фоне выраженного иммунодефицита.

Лечение туберкулеза у людей с ВИЧ-инфекцией ничем не отличается от режимов лечения людей без ВИЧ-инфекции и проводится по общим правилам. Лечение назначается сразу же после подтверждения диагноза и проводится под наблюдением врача, т. к. параллельно идет прием антиретровирусных препаратов. Химиотерапия туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ, позволяет полностью излечиться от заболевания, несмотря на сниженный иммунитет.