Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 դեկտեմբերի 2016, 12:33

3.6. Приверженность

3.6. Приверженность - նկարը 1

Приверженность — это соблюдение режима приема препаратов в соответствии с рекомендациями врача. Сюда входит прием лекарств от ВИЧ в назначенный период времени и в определенной дозировке. Крайне важным фактором является регулярность приёма препарата, тормозящего развитие вируса иммунодефицита человека в организме.

Наилучший результат антиретровирусной терапии прослеживается при 100%-ной приверженности к лечению. На практике оказывается, что для некоторых людей это не всегда легко, однако не следует останавливать или изменять режим лечения ВИЧ без консультации с врачом.

В настоящее время лечение ВИЧ состоит из ежедневного однократного или двукратного приема препаратов. Для того чтобы подобрать наиболее подходящую и эффективную схему приема, рекомендуется перед началом терапии обсудить ее с лечащим врачом.

Прием всех назначенных врачом препаратов способен обеспечить их достаточную концентрацию в организме для подавления размножения ВИЧ. Иногда возникают моменты, когда человек по каким-либо причинам не смог принять препарат вовремя, в этом случае нет причин для волнения, так как концентрация препарата в крови достаточна для подавления вируса. Однако очень важно, чтобы нарушения в терапии не были регулярными. Риски возникают лишь тогда, когда отступления от режима приема носят неоднократный или систематический характер.

Каждый раз, при падении уровня концентрации препарата, человек, проходящий терапию, будет подвержен риску развития резистентности к этому препарату, а это приведет как к развитию заболевания, так и к возможному распространению резистентного штамма вируса и может стать источником заражения других людей.

Если пропущен прием препаратов, следует принять их, как только это будет обнаружено. Не стоит принимать двойную дозу, если подошло время следующего приема.