Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 դեկտեմբերի 2016, 12:26

3.4. Резистентность

3.4. Резистентность - նկարը 1

ВИЧ может выработать устойчивость к определенному препарату или лекарству, если человек принимает его нерегулярно или в недостаточных дозах - такую устойчивость принято называть резистентностью.

Развитие резистентности вируса к лекарствам от ВИЧ означает, что эффективность этих препаратов снижается, и они не будут действовать с той же отдачей, как раньше, или не будут действовать вообще.

ВИЧ постоянно мутирует. Соблюдение дозировки и режима приема антиретровирусных препаратов позволяет поддерживать концентрацию ВИЧ на низком уровне и не приводит к развитию мутаций. Можно пропустить прием препаратов, но важно, чтобы такие нарушения не были регулярными. Риски возникают при нарушении в режиме приема и когда они носят неоднократный или систематический характер.

Мутации, приводящие к резистентности, обычно возникают при определяемой вирусной нагрузке ВИЧ. Если вирусная нагрузка не снижается на протяжении нескольких месяцев, надо провести анализ на резистентность и при необходимости сменить терапию.

После длительного использования одной и той же схемы терапии вирус также может мутировать, выработав резистентность к применяемым препаратам. В этом случае также необходимо сменить схему антиретровирусной терапии на более эффективную.