Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
25 սեպտեմբերի 2017, 09:46
883

Вышли первые рекомендации по лечению хронической боли у людей с ВИЧ

Вышли первые рекомендации по лечению хронической боли у людей с ВИЧ - նկարը 1

От 39 до 85% людей, живущих с ВИЧ, страдают от хронической боли. Эксперты опубликовали первое руководство по облегчению страданий, сообщает POZ.com.

Выявлена связь между хронической болью и низким качеством жизни, а также слабой приверженностью антиретровирусному лечению. Группа экспертов из американской Медицинской ассоциации по ВИЧ (HIV Medicine Association) рекомендует всем ВИЧ-положительным пациентам пройти скрининг на хроническую боль, включающий общий осмотр, оценку психологического состояния и диагностические тесты.

Комплексный план лечения должен учитывать мнения врачей самых разных специализаций, включая специалистов по боли, психиатров и физиотерапевтов. Предпочтение должно отдаваться нелекарственным способам лечения: когнитивно-поведенческой терапии, йоге, эрготерапии, гипнозу и, возможно, акупунктуре.

Эксперты утверждают, что начало лечения ВИЧ на ранней стадии может предотвратить некоторые формы боли, связанные с вирусом.

Группа исследователей выступила решительно против назначения опиоидов в качестве первого варианта лечения хронической боли у ВИЧ-положительных пациентов, хотя такие лекарства можно рассматривать, если другие виды лечения не действуют, а потенциальная польза перевешивает множество потенциальных вредных факторов, включая зависимость.

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով