Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 սեպտեմբերի 2018, 09:01
6652

Волосы подскажут вирусологический исход у людей, живущих с ВИЧ

Волосы подскажут вирусологический исход у людей, живущих с ВИЧ - նկարը 1

Согласно результатам исследования, недавно опубликованного в журнале Clinical Infectious Diseases, концентрация антиретровирусных средств в луковицах волос – сильный независимый индикатор вирусологического исхода у людей, живущих с ВИЧ. Также, считают специалисты, изучение волос может помочь установить факт недостаточного содержания противовирусных веществ в организме пациента.

В исследовании приняли участие 599 человек, принимавших препараты атазанавир/ритонавир, дарунавир/ритонавир или ралтегравир. Ученые собирали волосы у участников эксперимента спустя месяц, 2, 4, 8 после начала наблюдений, и далее – ежеквартально.

Анализ луковиц проводился с использованием метода жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии.

Основной конечной точкой исследования было подавление вирусной нагрузки (НВН), которое ученые определили как содержание РНК ВИЧ-1 в плазме 1000 копий/мл между 16 и 24 неделей или 200 копий/мл после 24-й недели наблюдения.

Те участники, у которых были установлены более низкие концентрации АРВТ в волосах, имели более высокий риск недостижения неопределяемой вирусной нагрузки с коэффициентом 2,43. Подобная картина после корректировки была характерна для каждого рассмотренного препарата.

Через 96 недель исследования во всех трех группах испытуемых «нулевых» уровней ВИЧ в крови не достигли 16,3%. Те из них, у кого были самые низкие концентрации АРВТ в волосах, имели 26% -ную степень не достижения НВН.

Таким образом авторы работы пришли к выводу, что «уровни концентрации АРВТ в волосах являются сильным независимым индикатором вирусологического исхода при оценке трех различных режимов первой линии терапии ВИЧ».

Հեղինակ: Алекс Шнайдер

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով