Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
21 հոկտեմբերի 2019, 14:33
1504

HPLGBT проводит опрос «Заполняя пробелы: ВИЧ и химсекс»

HPLGBT проводит опрос «Заполняя пробелы: ВИЧ и химсекс» - նկարը 1

Украинская общественная организация HPLGBT, занимающаяся поддержкой людей, испытывающих высокий риск ВИЧ-инфицирования, объявила о проведении широкомасштабного опроса, посвященного проблеме химсекса среди транс-людей.

Цель исследования – получить наиболее полные сведения об указанном явлении и помочь специалистам выработать адекватный и высокоэффективный комплекс мер в ответ на связанную с ним эпидемию ВИЧ-инфекции среди представителей трансгендеров, небинарных, квир-персон и интерсекс людей в Украине.

Как отмечают авторы опроса, регион Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) – один из немногих в мире, который демонстрирует стабильный рост показателей заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции. Украина входит в число лидеров региона по темпам прироста ВИЧ-позитивных.

Между тем, в условиях, когда учеными практически досконально изучены всевозможные факторы риска передачи вируса, в том числе связанные с практиками употребления психоактивных веществ во время полового контакта (химсекс), до сих пор собрано крайне мало данных об указанном явлении в группах трансгендеров, небинарных, квир-персон и интерсекс людей.

По информации HPLGBT, только за несколько последних лет в Украине значительно возросло число трансгендеров, употребляющих различные химические вещества в качестве психостимуляторов при половом контакте. Подобные действия, пишут авторы инициативы, напрямую влияют на показатели рисков инфицирования ВИЧ и иными ИППП. Ситуация усугубляется тем, что представители указанных групп часто подвергаются стигме, из-за чего нередко остаются в тени и не попадают в поле исследователей и диагностов.

Во-многом именно по этой причине для них до сих пор не было разработано адекватных программ по снижению вреда.

Чтобы выработать эффективную стратегию поддержки групп трансгендеров, небинарных, квир-персон и интерсекс людей в направлении снижения вреда и учесть все нюансы работы с ними, требуется систематический сбор информации.

Опрос происходит в рамках проекта HPLGBT «Заполняя пробелы: ВИЧ и химсекс». Все желающие принять в нем участие могут связаться с организаторами по электронному адресу: [email protected]

Հեղինակ: Алекс Шнайдер

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով