Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
9 հունիսի 2016, 23:00
563

В России будет создана сеть реабилитационных центров для ВИЧ-инфицированных наркопотребителей

В России будет создана сеть реабилитационных центров для ВИЧ-инфицированных наркопотребителей - նկարը 1

Комплексная программа реабилитации и ресоциализации разработана в России для борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа, она будет применяться уже в ближайшее время. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, участвующая в работе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. По ее словам, особенность российского подхода по сравнению с другими странами состоит в "разном отношении к первичной профилактике и профилактике в определенных социальных группах повышенного риска". В частности, считает Скворцова, спецификой России является то, что более 57% случаев передачи ВИЧ-инфекции связано с наркопотреблением. "Наши зарубежные партнеры, не все, но многие, - подчеркнула министр, - используют так называемую стратегию снижения вреда, когда инъекционные наркотики заменяются таблетированными наркотиками..." "У России совершенно другой подход. Мы предлагаем "стратегию снижения спроса" или добровольного отказа от наркопотребления". Для того, чтобы эта стратегия заработала в полную силу, добавила глава Минздрава, ведомство совместно с ФСКН разработало программу комплексной реабилитации и ресоциализации. "Она должна начаться в ближайшее время. Фактически, создается сеть реабилитационных центров, работающих по единым требованиям".

Как объяснила министр, данные центры создаются совместно с некоммерческими организациями и представителями религиозных конфессий, но при этом есть жесткое требование: сопровождение врача, в том числе инфекциониста, в особенности, если наркопотребитель является носителем той или иной инфекции. Кроме того, нужен психолог и социальный работник. "Фактически, мы даем человеку возможность начать жизнь заново, - отметила Скворцова. - В этом одно из отличий российского подхода от метода, который принят в ряде других стран". Как указала глава ведомства, некоторые из тех стран, где применяли "стратегию снижения вреда", уже отказываются от нее.

На заседании высокого уровня ГА ООН по ВИЧ/СПИДу в среду была принята политическая декларация, предусматривающая перечень мер в этой области на ближайшие пять лет. В документе подчеркивается необходимость значительно активизировать меры по борьбе с этим заболеванием, чтобы добиться прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году.

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով