Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
19 ապրիլի 2017, 07:36
852

В Индии выпустят ароматизированные противотуберкулезные препараты для детей

В Индии выпустят ароматизированные противотуберкулезные препараты для детей - նկարը 1

Спустя семь лет после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила руководящие принципы лечения туберкулеза у детей, Индия станет самой большой страной в мире, которая будет выпускать первые в мире легкорастворимые и ароматизированные противотуберкулезные препараты.

По информации Times of India, таблетки представляют собой комбинацию из двух или более лекарственных средств в фиксированных дозировках. Как поясняют разработчики, при лечении детей трудно определить правильную дозу лекарства, поэтому приходится вручную комбинировать несколько препаратов вместе. Разделение таблеток в таком случае приводит к горькому вкусу, а нередко – и к неточной дозировке.

По мнению экспертов, несмотря на то, что в мире существуют все условия для создания улучшенных лекарств, большинство компаний не запускают их производства из-за отсутствия «коммерческих» возможностей и низкой рентабельности. Поэтому правительство Индии взяло инициативу в свои руки.

Легкорастворимые и ароматизированные препараты совсем недавно были внедрены в шести штатах Индии в рамках правительственной программы по борьбе с туберкулезом. В ближайшее время инициатива будет запущена и в остальных штатах, как в частном порядке, так и при господдержке.

Как рассчитывают производители и организаторы здравоохранения, факторы, благоприятствующие принятию детьми терапии – приятный вкус лекарства и легкость его усвоения, могут оказаться ключом к приверженности ребенка терапии, улучшить его жизнь и в будущем повлиять на ситуацию с заболеваемостью в стране и мире.

Отметим, что в Индии сейчас насчитывается около 75 000 случаев заболевания детей туберкулезом.

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով