Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 նոյեմբերի 2017, 12:53
909

В Беларуси выступили за декриминализацию передачи ВИЧ

В Беларуси выступили за декриминализацию передачи ВИЧ - նկարը 1

Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ, выступает за декриминализацию 157 статьи УК (заражение вирусом иммунодефицита человека), которая предполагает наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок от 2 до 13 лет.

Активисты объясняют свою позицию тем, что в стране участились случаи, когда уголовному преследованию подвергаются мужчины и женщины, чьи партнеры или супруги знали о диагнозе и практиковали незащищенный секс добровольно, пишет газета «Беларусь сегодня».

Между тем белорусское законодательство предусматривает целый ряд ограничений для людей, живущих с ВИЧ. ВИЧ-положительные не могут быть опекунами и усыновителями, дети с диагнозом ВИЧ не могут заниматься в спортивных секциях, взрослым и детям с ВИЧ не назначают санаторно-курортного лечения, а лиц, у которых подозревают наличие ВИЧ, могут отправить на обязательное медицинское освидетельствование.

«Глобальный консультативный комитет по валидации (GVAC), занимающийся проблемами людей, живущих с ВИЧ, рекомендовал нашей стране пересмотреть статью 157 в отношении криминализации, поскольку ВОЗ перевела этот диагноз из разряда смертельных в разряд хронических вялотекущих заболеваний при условии своевременного лечения, — говорит член руководящего совета Белорусского сообщества ЛЖВ Наталия Дайнеко. — Кроме того, есть определенный нонсенс в нынешней практике применения уголовного законодательства: когда двое взрослых людей приняли осознанное решение быть вместе, несмотря на наличие ВИЧ-статуса у одного из них и возможные последствия, недопустимо лишать человека свободы даже в случае, если партнер в итоге заразился».

Соответствующие предложения направлены в парламент республики.

По данным МВД, с начала года в Беларуси зарегистрировано 106 правонарушений по статье 157 УК РБ. Лидером стала Гомельская область (83 случая), аутсайдером — Витебская (1 случай).

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով