Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 փետրվարի 2018, 11:27
1032

Ученые рекомендуют проверять на гепатит С всех взрослых

Ученые рекомендуют проверять на гепатит С всех взрослых - նկարը 1

Американские медики выступили за включение скрининга на гепатит С в число обязательных: по их данным, это повысит раннюю выявляемость заболевания и, следовательно, сократит расходы на лечение и увеличит количество вылечившихся, сообщает Medical Xpress.

Объединенная команда ученых из Бостонского медицинского центра, Общеклинической больницы штата Массачусетс и Стэнфордского университета провела исследования на материале национальной статистики здравоохранения, клинических исследований и многолетних наблюдений за пациентами и выстроила математические модели результатов скрининга гепатита С по разным схемам. Сравнивали принятые сейчас критерии скрининга (только люди, рожденные с 1945 по 1965 год), а также возможные результаты скрининга людей старше 40 лет, старше 30 лет и, наконец, всех взрослых старше 18 лет.

Оказалось, что наилучшие результаты принес бы скрининг на гепатит С всех взрослых людей от 18 и старше. Это выявило бы 250 тысяч ныне скрытых случаев гепатита, увеличило бы процент излечения с 41 до 61, а также сократило бы число смертей от причин, связанных с гепатитом С, на 20% по сравнению с сегодняшним уровнем.

«Полученные нами результаты крайне убедительны, — подытожил ведущий автор исследования доктор Джошуа Барокас (Joshua Barocas). — Изменение нынешних рекомендаций по скринингу имело бы огромное значение для общественного здоровья, улучшило бы качество жизни молодых людей с гепатитом С и сократило смертность».

«Проверка всех взрослых на гепатит С привела бы к более ранней диагностике и лечению, а значит, предотвратила бы циррозы и другие долгосрочные последствия болезни, — добавляет его соавтор профессор Джошуа Саломон (Joshua Salomon). — В конечном итоге, учитывая последствия для здоровья людей и уменьшение расходов на лечение запущенных стадий болезней печени, расширенный скрининг экономически оправдал бы себя».

Հեղինակ: Ольга Моисеева

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով