Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 սեպտեմբերի 2018, 10:45
1071

Скворцова: с 2008 года заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 42%

Скворцова: с 2008 года заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 42% - նկարը 1

По информации пресс-службы Минздрава РФ, глава ведомства Вероника Скворцова, приглашенная в качестве сопредседателя заседания высокого уровня в ООН по туберкулезу в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказала о достижениях России в борьбе с этим заболеванием и призвала мировое сообщество системно подойти к решению задачи снижения высокого бремени туберкулеза в странах с низким и средним уровнем дохода.

Выступая с докладом, г-жа Скворцова рассказала, что только благодаря стабильному финансированию госпрограмм по борьбе с туберкулезом, а также внедрению инновационных разработок в области диагностики, лечения и профилактики, за десять лет стране удалось сократить уровень заболеваемости на 42 %, а смертность – почти на 2/3.

«Системный подход с вовлечением всех секторов экономики и четким распределением ответственности является залогом прогресса в борьбе с туберкулезом. Именно такой подход позволил Российской Федерации в последние годы совершить решительный рывок в этом направлении», - заявила министр.

Говоря о перспективах работы в этой области, Скворцова особо отметила важность внедрения в клиническую практику последних наработок в диагностике и лечении, прежде всего, лекарственно-устойчивых штаммов ТБ.

«Это является необходимым и обязательным условием победы над туберкулезом в обозримом будущем», - пояснила она.

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով