Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 հոկտեմբերի 2019, 15:30
1899

Сердце половины людей с ВИЧ «старше» реального возраста

Сердце половины людей с ВИЧ «старше» реального возраста - նկարը 1

Люди, живущие с ВИЧ в США, имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, о котором свидетельствует «возраст их сердца», заявила д-р Анджела Томпсон-Пол в октябрьском номере журнала AIDS. Таковы результаты анализа, проведенного на основании данных амбулаторных наблюдений продолжающегося проспективного когортного исследования среди американцев с ВИЧ, получающих антиретровирусные препараты (АРВТ).

«Возраст» сердца – это способ оценки риска развития ССЗ. Разница между «возрастом» сердца человека и его реальным возрастом облегчает понимание и интерпретацию сердечно-сосудистого риска. Малый сердечный «возраст» означает невысокий риск, большой – напротив, высокий.

Используя те же методики оценки, что и для населения в целом, специалисты рассчитали «возраст» сердца людей с ВИЧ.

В качестве инструмента выступили две модели, основанные на социально-демографических и клинических характеристиках. Первая из них включала оценку уровня холестерина, артериального давления, приема лекарств от гипертонии, диабета, курения и возраста. Вторая модель не требовала лабораторных данных, используя индекс массы тела (ИМТ) вместо холестерина.

В анализ были включены данные 3086 участников (2467 мужчин и 619 женщин) в возрасте от 30 до 74 лет без ранее диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Наблюдения велись в период между 2010 и 2017 годами. Из мужчин 53% были белыми, 54% имели образование выше среднего. Из женщин 55% были чернокожими, 56% - имели образование не выше среднего.

Средний возраст мужчин составлял 49 лет. Однако «возраст» их сердца составлял 61 год – то есть средний избыточный «возраст» сердца среди мужчин составлял 12 лет. Женщины имели такой же средний возраст, что и мужчины; однако их сердечный «возраст» составлял 62 года: избыток – 13 лет.

Повышенный сердечный «возраст» был наибольшим среди людей в возрасте от 50 до 59 лет (мужчины: 14 лет, женщины: 16 лет) и тех, кто принимал статины (мужчины 15 лет, женщины 19 лет).

Повышенный сердечный «возраст» был также характерен для людей, принимающих аспирин, имеющих коинфекцию гепатита С или образование ниже среднего.

Таким образом «возраст» сердца у 53% мужчин и 59% женщин превышал хронологический как минимум на 10 лет.

При этом указанный дисбаланс был более распространен среди женщин. В сравнении с мужчинами у них была более распространенная форма ВИЧ-инфекции и, как правило, пониженная приверженность и вирусная супрессия.

Обе модели показали близкие результаты.

«Среди людей, живущих с ВИЧ, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний следует пресекать заблаговременно и активно, - заключают специалисты. – Обычное использование расчета «возраста» сердца может помочь оптимизировать стратификацию риска ССЗ и облегчить работу с пожилыми людьми, живущими с ВИЧ».

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով