Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 մայիսի 2019, 12:36
6171

Триоксид мышьяка – ключ к победе над резервуарами ВИЧ?

Триоксид мышьяка – ключ к победе над резервуарами ВИЧ? - նկարը 1

Резервуары ВИЧ выступают в роли своеобразных «бункеров», сохраняющих вирус в латентном состоянии до момента критического снижения уровня концентрации антиретровирусной терапии (АРВТ) в организме ВИЧ-позитивного человека и являются сегодня основным препятствием на пути полной ликвидации вируса.

Решением этой задачи занимается сразу несколько групп ученых из крупнейших научных центров мира. Одной из них является команда специалистов во главе с Томасом Ленером, Каиджун Саном и Лин Ченом.

В начале мая в журнале Advanced Science ими была опубликована статья, посвященная проблеме целенаправленного воздействия на скрытый вирусный резервуар и отдалению вирусного отскока в отсутствие антиретровирусной терапии.

Как установили ученые, ранее не применявшийся в терапии ВИЧ-инфекции триоксид мышьяка, одобренный в КНР для лечения острого промиелоцитарного лейкоза и гепатоцеллюлярной карциномы, способен реактивировать латентный провирус ВИЧ в CD4+ T-клетках организма макак, инфицированных вирусом иммунодефицита обезьяны (SIV). При этом, указывают специалисты, у животных не наблюдалось реакции системной T-активации клеток и воспалений.

В рамках концептуального исследования с использованием хронически инфицированных макак (SIVmac239) было показано, что триоксид мышьяка в сочетании с АРВТ заметно задерживает восстановление ВИЧ после прерывания терапии, снижает размер встроенных копий ДНК SIV в CD4+ Т-клетки и восстанавливает количество CD4+ in vivo.

Однако наиболее важным моментом, по словам специалистов, является то, что половина макак, обработанных триоксидом мышьяка, не показала заметного вирусного отскока в плазме в течение по меньшей мере 80 дней после прекращения АРВТ.

Полученные данные также указывают на то, что рецепторы CD4 и ко-рецепторы CCR5 CD4+ T-клеток значительно подавляются обработкой триоксидом мышьяка, снижая таким образом восприимчивость организма к инфекции после повторной активации провируса.

Кроме того, увеличение SIV-специфических иммунных ответов после лечения триоксидом мышьяка, заключают ученые, может способствовать подавлению вирусного отскока.

Тем самым, предполагают они, триоксид мышьяка в сочетании с АРВТ может стать новой схемой сокращения или даже искоренения латентных резервуаров ВИЧ-1.

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով