Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
26 հունիսի 2019, 09:28
1758

Новый ингибитор ВИЧ-1 повысит эффективность профилактики среди женщин

Новый ингибитор ВИЧ-1 повысит эффективность профилактики среди женщин - նկարը 1

Авирулины могут обеспечить ценную химическую основу для разработки нового поколения препаратов для профилактики ВИЧ-1 среди женщин, следует из результатов работы, представленной Американским обществом микробиологии (ASM) на конференции Microbe – 2019, которая прошла в Сан-Франциско с 20 по 24 июня.

Несмотря на все достижения в части сокращения риска передачи ВИЧ и многократного снижения уровня смертности среди ЛЖВ, недавние исследования вопроса вирусологической устойчивости к АРВТ продемонстрировали еще одну крайне важную проблему – активного роста резистентных штаммов.

В частности, как говорят исследователи, существует обеспокоенность в отношении женщин, подверженных риску ВИЧ-инфицирования, поскольку лишь немногие методы профилактики действительно эффективны в среде женских половых путей.

Группой ученых был проведен скрининг библиотеки из 2095 низкомолекулярных соединений на антивирусную активность против штамма BaL ВИЧ-1, в ходе которого было выявлено несколько агентов, показавших высокую противовирусную активность. Это в свою очередь привело к установлению уникального класса ингибиторов ВИЧ-1, названных исследователями авирулинами.

По словам экспертов, авирулины продемонстрировали высокую активность в отношении клинических изолятов ВИЧ-1 из генетически измененных подтипов, включая те из них, которые имели известное снижение чувствительности к другим противовирусным препаратам.

Авирулины демонстрировали дозозависимое ингибирование обратной транскриптазы ВИЧ-1 и были активны в отношении нескольких штаммов, устойчивых к нуклеотидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ), и одного штамма, устойчивого к ненуклеотидному ингибитору обратной транскриптазы (ННИОТ).

Ученые добавили, что поскольку некоторые лекарства, способные вызывать повреждение слизистой оболочки половых путей, могут увеличить риск передачи ВИЧ-1, они также исследовали цитотоксичность авирулинов в отношении эпителиальных клеток, полученных из женского репродуктивного тракта.

В ходе изучения работы агентов специалисты не обнаружили значительной токсичности даже при самых высоких концентрациях, одновременно придя к заключению, «что противовирусная активность авирулина не снижалась в вагинальной жидкости человека, что свидетельствует о сохранении потенции в среде женского репродуктивного тракта».

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով