Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
16 հոկտեմբերի 2020, 12:29
282

Детский омбудсмен и главный внештатный специалист Минздрава обсудили проблемы детей с ВИЧ

Детский омбудсмен и главный внештатный специалист Минздрава обсудили проблемы детей с ВИЧ - նկարը 1

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, на встрече обсуждались вопросы усыновления детей с ВИЧ, профилактики сиротства, производства лекарств, необходимых для лечения детей, на территории России. Особое внимание уделялось проблеме отношения в обществе к ВИЧ-позитивным детям.

Главный внештатный специалист Минздрава по вопросам поддержки детей с ВИЧ Евгений Воронин отметил позитивные достижения, которых удалось достичь в последние четыре года, в том числе, благодаря Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. По словам специалиста, Россия является одной из лучших в мире по охвату лечением детей с ВИЧ, 95% получают АРВ-терапию. Также на низком уровне находится риск вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку.  

Анна Кузнецова подчеркнула, что на ситуацию с усыновлением ВИЧ-положительных детей благоприятно повлияли законодательные изменения и работа по информированию населения о ВИЧ-инфекции. Однако это не решило всех проблем. В аппарат детского омбудсмена продолжают поступать обращения родителей ВИЧ-позитивных детей, с жалобами на нарушение прав несовершеннолетних. Жалобы касаются вопросов нарушения прав ребенка на врачебную тайну, на получение образования, на обеспечение мерами социальной поддержки и многих других тем.

Омбудсмен считает важным продолжать ту работу, которая была начата в Национальной стратегии действий в интересах детей.

В июле текущего года были представлены результаты исследования «ВИЧ-инфицированные подростки и их родители: проблемы жизни с диагнозом», проведенного некоммерческим благотворительным фондом «Светланы Изамбаевой» при поддержке международной исследовательской компании Ipsos и биофармацевтической компании Gilead Sciences.

 

Հեղինակ: Ольга Моисеева

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով