Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
30 հունիսի 2020, 15:21
474

Препараты против ВИЧ не показали преимуществ при лечении пациентов с COVID-19

Препараты против ВИЧ не показали преимуществ при лечении пациентов с COVID-19 - նկարը 1

Режим антиретровирусной терапии (АРВТ) лопинавир/ритонавир не приносит пользы пациентам, у которых был диагностирован COVID-19. Таковы данные, полученные по итогам проведения исследования RECOVERY.

Как отмечают специалисты, комбинацию АРВ-средств с торговым наименованием «Калетра» принимали почти 1,6 тыс. человек, госпитализированных с тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2. Их данные сравнивали с 3,4 тыс. пациентов, которым было назначено стандартное лечение.

Смертность в течение 28 дней наблюдения составила 22,1% в группе «Калетры» и 21,3%  в контрольной группе, похожие результаты показал анализ в ряде выбранных подгрупп пациентов. Преимуществ использования АРВ-режима в разрезе продолжительности госпитализации и риска перевода на ИВЛ также установлено не было.

Полученные данные исключают влияние комбинации лопинавир/ритонавир на смертность проходивших испытание пациентов с COVID-19, заключили специалисты. В то же время оценить уровень влияния препарата на пациентов с ИВЛ не удалось, и выводы об эффективности АРВТ сделаны не были.

Напомним, что исследование RECOVERY стартовало в марте 2020 года и имело целью проанализировать эффективность ряда средств, имеющих потенциальную активность в отношении COVID-19. Среди них была и комбинация лопинавир/ритонавир. В анализе принимали участие свыше 11 тыс. пациентов из 176 больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

По результатам испытания дексаметазона в ходе RECOVERY смертность пациентов, имевших COVID-19 и переведенных на ИВЛ, снизилась на треть. Набор в группу дексаметазона прекратили, поскольку количество включенных в исследование пациентов было признано достаточным для определения эффективности лечения.

Как сообщалось ранее, из испытаний RECOVERY также выбыл противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Он не показал значимых улучшений у пациентов с COVID-19, и исследовательская группа приняла решение прекратить набор участников для испытаний его эффективности.

Հեղինակ: Ольга Моисеева

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով