Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 ապրիլի 2017, 15:42
663

Правительством РФ одобрен план реализации стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Правительством РФ одобрен план реализации стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией - նկարը 1

На официальном портале Правительства России сегодня было опубликовано Распоряжение №754-р от 20 апреля 2017 года, утверждающее план реализации Стратегии противодействия ВИЧ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Документ включает 34 мероприятия.

Согласно тексту пояснительной записки, приложенному  к документу, для достижения значимых показателей, обозначенных стратегией, власти рассчитывают применить комплексный подход. Меры по профилактике ВИЧ и обеспечению нуждающихся медицинской помощью будут дополнены активным информированием населения, разработкой и внедрением технологий социальной адаптации и реабилитации.

Правительство планирует вывести международное сотрудничество по теме ВИЧ на новый уровень. Живое обсуждение проблем и обмен опытом, считают власти, укрепят позиции стран и помогут решить ключевые задачи борьбы с ВИЧ.

Кроме того, как и ожидалось, в целях снижения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и в рамках формирования толерантной среды ведомствам было поручено в срок до конца 2-го кв. 2018 года подготовить НПА, снимающие с ВИЧ-позитивных людей запрет на усыновление и опеку.

Также к июлю будущего года будет подготовлен ФЗ, ужесточающий меры ответственности для СПИД-диссидентов – людей, призывающих отказываться от профилактики и лечения ВИЧ.

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով