Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
1 օգոստոսի 2018, 15:49
1493

Подведены итоги DolPHIN-1: долутегравир лучше эфавиренза справляется с ВИЧ у женщин на крайних сроках беременности

Подведены итоги DolPHIN-1: долутегравир лучше эфавиренза справляется с ВИЧ у женщин на крайних сроках беременности - նկարը 1

Долутегравир продемонстрировал большую эффективность в подавлении ВИЧ, чем эфавиренз, на поздних сроках беременности, заявил д-р Сайе Ху на XXII Международной конференции по СПИДу (AIDS2018). По его словам, результаты исследования DolPHIN-1 показали, что у беременных ВИЧ-позитивных женщин в нескольких странах Африки подавление вирусной нагрузки происходило почти в два раза быстрее при начале приема схем антиретровирусной терапии на основе долутегравира в сравнении с АРВТ на основе эфавиренза.

Ученый рассказал, что ежегодно в мире насчитывается не менее 1,5 млн ВИЧ-позитивных женщин, ждущих ребенка. При этом не менее 90% из них живут в странах с низким уровнем дохода и не имеют доступа к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Так, по данным д-ра Сайе Ху, до 20% беременных ВИЧ-позитивных женщин в ЮАР очень поздно начинают принимать АРВ-медикаменты.

В такой ситуации вероятность того, что ребенок родится с ВИЧ, возрастает семикратно. Также вдвое увеличивается риск преждевременной смерти малыша в течение первого года.

По сведениям специалистов, если у беременной женщины вирус диагностируют на 35 неделе, то для его подавления у будущей матери остается лишь две-три недели. Она в таком случае просто не успевает достичь к моменту родов неопределяемого уровня вирусной нагрузки (<50 копий / мл).

Ввиду этого просто необходимо создать режимы терапии, которые при мягком профиле побочных явлений и без риска для матери и плода позволят максимально быстро снизить количество копий вируса в организме.

Группе ученых удалось обнаружить, что у нескольких десятков ВИЧ+ беременных женщин из Кампалы (Уганда) и Кейптауна (ЮАР) на поздних сроках подавление ВН происходило быстрее при начале приема схем терапии, включающих долутегравир, в сравнении с АРВТ на основе эфавиренза.

В рамках исследования DolPHIN-1 специалисты сравнивали два режима первой линии: два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (тенофовир/ламивудин в Уганде, тенофовир/эмтрицитабин в ЮАР) + третий компонент: эфавиренз (600 мг) или долутегравир (50 мг).

Ученые установили, что срок, который требовался для достижения неопределяемой ВН при терапии на основе долутегравира, в среднем был вдвое меньше, чем у режима с эфавирензом.

Так, спустя две недели с момента родов, неопределяемая ВН (<50 копий/мл) у женщин из группы долутегравира наблюдалась чаще — в 74,1%, в то время как в группе эфавиренза данный показатель встречался лишь в 40% случаев.

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով