Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
24 նոյեմբերի 2020, 10:00
388

ЮНЭЙДС и ЮНФПА представили ежегодный отчет данных по профилактике ВИЧ

ЮНЭЙДС и ЮНФПА представили ежегодный отчет данных по профилактике ВИЧ - նկարը 1

Данные отчета Глобальной коалиции по профилактике ВИЧ показали, что несмотря на значительное сокращение числа новых случаев в некоторых странах, общий прогресс остается нестабильным и слишком медленным для того, чтобы достичь целей, утвержденных на Совещании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе со СПИДом в 2016 году.

В 2016 году государства-члены ООН взяли на себя обязательство достичь к 2020 году всемирной цели по профилактике ВИЧ - менее 500 000 новых случаев заражения ВИЧ среди взрослых, что на 75% меньше, чем в 2010 году. К концу 2019 года снижение составило всего 23%, это 1,7 миллиона новых случаев.

«Мы не сможем покончить со СПИДом, если из года в год люди будут вновь инфицироваться ВИЧ. Этот год является важной вехой для подведения итогов десятилетнего прогресса на пути к искоренению СПИДа к 2030 году. К сожалению, мир не выполнил взятых на себя обязательств по резкому сокращению новых случаев инфицирования ВИЧ», - сказала Винни Бьянима, исполнительный директор ЮНЭЙДС.

Глобальная коалиция по профилактике ВИЧ была создана в 2017 году с целью - придания импульса и ясности программам профилактики ВИЧ в 28 странах мира с наибольшим бременем новых случаев ВИЧ-инфекции. Прогресс в странах коалиции неоднороден, например, в Эсватини количество новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на 64% в период с 2010 по 2019 год, а в Пакистане, напротив, выросло на 74%. Но в 26 странах коалиции число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось.

В отчете отмечается, значительный прогресс в реализации 10 стратегических действий, изложенных в Глобальной дорожной карте по профилактике ВИЧ до 2020 года. Но в ряде стран все еще не удалось преодолеть трудности, сдерживающие эффективность профилактических программ, включая нехватку финансирования, недостаточные действия по устранению правовых, политических, структурных барьеров и медленное принятие руководящих указаний по социальному контракту.

Отчет был представлен на виртуальной встрече министров здравоохранения из целевых стран Глобальной коалиции по профилактике ВИЧ, на которой также были подведены итоги достигнутого прогресса и намечен путь на следующие пять лет с целью полного искоренения СПИДа к 2030 году.

 

Հեղինակ: Марина Шегай
Լուսանկար: Pixabay

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով