Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
29 հուլիսի 2014, 23:00
1111

Опубликованы новые данные о распространенности генотипов вируса гепатита С в мире

Опубликованы новые данные о распространенности генотипов вируса гепатита С в мире - նկարը 1

Британские ученые провели одно из самых значительных исследований распространенности разных генотипов вируса гепатита С (HCV) на уровне национальностей и регионов земного шара. Джейн Мессина (Jane P. Messina) из зоологического отделения оксфордского университета (Department of Zoology, University of Oxford, Oxford, UK) и коллеги подтвердили, что наиболее распространенным является вариант генотипа 1, которым инфицированы 83 млн человек, треть из которых - жители Юго-Восточной Азии. Следующим по частоте встречаемости является генотип 3 с 54 млн случаев, и варианты генотипов 2, 4, 6 и 5.

Несмотря на все усилия по контролю заболеваемости, гепатит С остается одной из самых распространенных болезней на Земле, насчитывая порядка 150 млн человек в состоянии хронической инфекции. Это заболевание ведет к циррозу печени, гепатоцеллюлярной карциноме, может привести к раку. От заболеваний печени, возникших после заражения вирусом гепатита С, ежегодно умирают 350000-500000 человек, согласно оценкам ВОЗ. При этом несмотря на снижение числа новых случаев инфекции в развитых странах, достигнутое в последние 20 лет, растет число умерших от вторичных заболеваний печени. Возможно, усовершенствовать подходы к профилактике и лечению гепатита С поможет знание о специфике отдельных генотипов опасного вируса.

Мессина и коллеги выявили 1217 разных генетических исследований HCV с 1989 года, когда вирус был впервые обнаружен. Ученые провели мета-анализ этих данных, включив в него данные о распространенности вируса из проекта ВОЗ по глобальной заболеваемости (WHO Global Burden of Disease). Всего данные оказались доступны для примерно 90% населения планеты из 117 стран. В 46% инфекция относилась к 1 генотипу вируса, в 30% - к третьему. Генотипы 2, 4 и 6 вместе заняли долю в 23%, и генотип 5 - меньше 1%.

Авторы отмечают, что в развивающихся странах доля генотипов 4 и 5 оказалась выше.

Региональную специфику должны обязательно учитывать авторы клинических рекомендаций, и даже более внимательно - разработчики новых лекарств и вакцин, чтобы набирать в клинические исследования максимально подходящие группы пациентов. Вместе с тем, необходимо сотрудничество всех стран для получения полной информации о генотипах вируса по всей планете и для оценки требуемых вариантов лечения.

Հեղինակ: Лилия Тен

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով