Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
28 մայիսի 2014, 23:00
503

Общий рынок лекарств в рамках Евразийского экономического союза будет работать с 2016 года.

Общий рынок лекарств в рамках Евразийского экономического союза будет работать с 2016 года. - նկարը 1

9 мая в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о Евразийском экономическом союзе.

Договор должен начать функционировать на пространстве Таможенного союза с 1 января 2015 года.

Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок лекарственных средств, соответствующих стандартам надлежащих фармацевтических практик, основанный на следующих принципах:

- гармонизация и унификация требований законодательства государств-членов в сфере обращения лекарственных средств;

- обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффективности и безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Союза;

- принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств;

- разработка и применение одинаковых или сопоставимых методов исследования и контроля при оценке качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;

- гармонизация законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств;

- реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций в сфере обращения лекарственных средств соответствующими уполномоченными органами государств-членов.

Функционировать общий рынок лекарственных средств в рамках Союза будет с 1 января 2016 года в соответствии с международным договором в рамках Союза, определяющим единые принципы и правила обращения лекарственных средств, который должен быть заключен государствами-членами не позднее 1 января 2015 года.

Հեղինակ: Ольга Моисеева

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով