Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 հունիսի 2019, 07:20
1517

ЮНЭЙДС представила доклад «Здоровье, права и наркотики»

ЮНЭЙДС представила доклад «Здоровье, права и наркотики» - նկարը 1

В минувшую среду, 26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) представила отчет «Здоровье, права и наркотики. Снижение вреда, декриминализация и нулевая дискриминация людей, употребляющих наркотики». Материал был опубликован на русском языке.

Как отметили в ЮНЭЙДС, данные, представленные в отчете, призваны побудить правительства стран обратить более пристальное внимание на проблему наркопотребления и выступить с инициативами по либерализации законодательства, положения которого должны позволять людям заботиться о собственном здоровье и жить с достоинством.

Напомним, что впервые указанный доклад был опубликован организацией весной текущего года, в преддверии министерского заседания Комиссии по наркотическим средствам в Вене.

Учитывая важность темы для региона Восточной Европы и Центральной Азии ЮНЭЙДС было принято решение перевести документ на русский язык и распространить его среди организаций и сообществ, работающих с людьми, употребляющими наркотики.

ЮНЭЙДС подчеркивает критическую важность следования региона принятым международным сообществом принципам безусловного соблюдения прав человека, в том числе в части его здоровья. Положения, одобренные ООН, должны учитывать использование подходов, в основе которых лежат принципы равноправия, беспристрастности оценки и доказательности, когда речь идет о людях, употребляющих запрещенные вещества. При этом никто не должен оставаться без медицинской помощи.

Добавим, что накануне Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) был также опубликован Всемирный доклад о наркотических средствах (World Drug Report 2019).

По представленным в нем данным только за прошлый год свыше 270 млн человек (не менее 5,5% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет) употребляли наркотические средства, а почти 13% из них – имели расстройства, связанные с психоактивными и наркотическими веществами.

Авторы доклада подчеркивают, что свыше 11 млн человек, употребляющих инъекционные наркотики (оценка 2017 года), по-прежнему испытывают наиболее высокие риски для здоровья, причем более 50% из них живут с гепатитом С и около 13% – с ВИЧ.

Հեղինակ: Алекс Шнайдер

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով