Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 հոկտեմբերի 2014, 00:00
1278

Минздрав России предлагает изменить Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Минздрав России предлагает изменить Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом - նկարը 1

24 октября на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов был опубликован ведомственный приказ "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"". Документ вынесен на публичное обсуждение. Согласно данным, приведенным разработчиком, основными задачами данного проекта является приведение существующего порядка в соответствие с современными базовыми принципами организации противотуберкулезных мероприятий и устранение противоречий, которые были выявлены в действующем Порядке. Минздрав отмечает, что предлагаемые изменения позволят внедрить современные подходы к организации оказания медицинской помощи при лечении данного заболевания, повысить ее качество и доступность, а также улучшить эпидемическую ситуацию по туберкулезу в стране.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: I квартал 2015 г.

Даты проведения обсуждения: 24.10.2014 - 08.11.2014

Ответственное лицо: Москалев Андрей Александрович

Адрес электронной почты ответственного лица: [email protected]

Контактный телефон ответственного лица: (495) 627-24-00, добавочный 1775.

Հեղինակ: Марина Шегай

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով