Life4me+-ի հիմնական խնդիրներից մեկն է կանխել ՄԻԱՎ վարակով և այլ սեռավարակներով, հեպատիտ C-ով և տուբերկուլոզով վարակման նոր դեպքերը:

Հավելվածը թույլ է տալիս անանուն կերպով կապ հաստատել բժիշկների և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց միջև, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել ժամանակին դեղերի ընդունումը, ինչպես նաև դրա մասին քողարկված հիշեցումներ ստանալ:

Վերադառնալ
27 փետրվարի 2014, 00:00
1183

Lupin получил одобрение от FDA на продажу дженерика "Микобутина"

Lupin получил одобрение от FDA на продажу дженерика "Микобутина" - նկարը 1

Pharmaceutical firm Lupin today said it has received final approval from US health regulator to market the generic version of Mycobutin capsules of Pharmacia and Upjohn Company that are used while treating advance HIV infection.

The approval from the US Food and Drug Administration is for Rifabutin Capsules USP, in strength of 150 mg, said Lupin in a statement.

«Lupin Pharmaceuticals Inc (LPI), the company's US subsidiary would commence marketing the product shortly,» it said further.

The drug is used for prevention of disseminated Mycobacterium avium complex (MAC) disease in patients with advanced HIV infection.

Lupin's Rifabutin Capsules are generic equivalent of Pharmacia and Upjohn Company's Mycobutin capsules.

Headquartered in Baltimore, Maryland, Lupin is the 5th largest generics player in the US and third in Japan and South Africa).

Հեղինակ: Нарек Карамян

Կիսվեք սոցիալական լրատվամիջոցներով